Akademik Personel İle İlgili Formlar


1. Personel İlişik Kesme Formu

2. Personel Nakil Bildirimi Formu

3. Tedavi Yardım Beyannamesi Formu

4. Aile Yardım Bildirimi Formu

5. Mal Bildirimi Formu (Pdf)

6. Mal Bildirimi Formu ( Excel)

7. Akademik Personel Bilgi Formu

8. Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Formu

9. Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Özgeçmiş Bilgileri Ek

10. 35. madde kapsamında AÇÜ adına başka bir üniversitede lisansüstü eğitim gören öğretim elemanları için Taahhütname ve Kefalet Senedi

11. Kamu Konutları Tahsisi Beyannamesi Akademik Form

12. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun'un 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmelerde Kullanılacak Rektörlük Oluru (uzun süreli ve yurt dışı hariç)

13. Yeşil (Hususi Damgalı) Pasaport Başvuru Dilekçesi

14. Gri (Hizmet Damgalı) Pasaport Başvuru Dilekçesi

15. 4' lük Sistemin 100' lük Sistemde Eşdeğerliliği

16. 5' lik Sistemin 100' lük Sistemde Eşdeğerliliği

17. Öğretim Elemanı Başvuru Formu

18. Öğretim Üyelerine Sağlanacak Destekler(2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca yurt dışına görevlendirme Bilgi Formu)

19. 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesinin uygulaması 

20. 2547 sayılı Kanun'un 35. Maddesi kapsamında görevlendirilecek Öğretim Elemanları "Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu" 

21. Öğretim Üyesi (Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör) Jüri Üyeliği Ücret Ödeme Beyan Formu

22. ÖYP Araştırma Görevlisi Atanma Başvuru Dilekçesi

23. Yurt dışına gönderilen kamu personeline mahsus yükleme senedi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedi(2547 Sayılı Kanunun 33. ve 39.maddeleri)

24. 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yüksek Lisans/Doktora ve Dil Eğitimi Görenler İçin Başvuru Dilekçesi

25. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

26. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi Uyarınca Görev Belgesi Formu

27. Öğretim Elemanlarının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 39. Maddesine Göre Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu

28. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu

29. Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu (Form A)

30. Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu (Form B)