Akademik Personel İle İlgili Formlar


1. Personel İlişik Kesme Formu

2. Personel Nakil Bildirimi Formu

3. Tedavi Yardım Beyannamesi Formu

4. Aile Yardım Bildirimi Formu

5. Mal Bildirimi Formu (Pdf, Excel)

6. Personel Bilgi Formu

7. Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Formu

8. Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Özgeçmiş Bilgileri Ek

9. 35. madde kapsamında AÇÜ adına başka bir üniversitede lisansüstü eğitim gören öğretim elemanları için Taahhütname ve Kefalet Senedi

10. Kamu Konutları Tahsisi Beyannamesi Akademik Form

11. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun'un 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmelerde Kullanılacak Rektörlük Oluru (uzun süreli ve yurt dışı hariç)

12. Yeşil (Hususi Damgalı) Pasaport Başvuru Dilekçesi

13. Gri (Hizmet Damgalı) Pasaport Başvuru Dilekçesi

14. 4' lük Sistemin 100' lük Sistemde Eşdeğerliliği

15. 5' lik Sistemin 100' lük Sistemde Eşdeğerliliği

16. Öğretim Elemanı Başvuru Formu

17. Öğretim Üyelerine Sağlanacak Destekler(2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca yurt dışına görevlendirme Bilgi Formu)

18. 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesinin uygulaması 

19. 2547 sayılı Kanun'un 35. Maddesi kapsamında görevlendirilecek Öğretim Elemanları "Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu" 

20. Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör) Jüri Üyeliği Ücret Ödeme Beyan Formu

21. ÖYP Araştırma Görevlisi Atanma Başvuru Dilekçesi

22. Yurt dışına gönderilen kamu personeline mahsus yükleme senedi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedi(2547 Sayılı Kanunun 33. ve 39.maddeleri)

23. 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yüksek Lisans/Doktora ve Dil Eğitimi Görenler İçin Başvuru Dilekçesi

24. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

25. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi Uyarınca Görev Belgesi Formu

26. Öğretim Elemanlarının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 39. Maddesine Göre Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu

27. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu