Formlar

1. Akademik Personel İzin Formu

2. İdari Personel İzin Formu

3. Raporların Hastalık İznine Çevrilmesi Formu

4. Akademik ve İdari Personel İlişik Kesme Formu

5. Personel Nakil Bildirimi Formu

6. Tedavi Yardım Beyannamesi Formu

7. Aile Yardım Bildirimi Formu

8. Mal Bildirimi Formu(Pdf,Excel)

9. İdari Akademik Bilgi Formu

10. Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Formu

11. Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Özgeçmiş Bilgileri Ek

12. 35. madde kapsamında AÇÜ adına başka bir üniversitede lisansüstü eğitim gören öğretim elemanları için Taahhütname ve Kefalet Senedi

13. Kamu Konutları Tahsisi Beyannamesi Akademik Form

14. Kamu Konutları Tahsis Beyannamesi İdari Form

15. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun'un 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmelerde Kullanılacak Rektörlük Oluru (uzun süreli ve yurt dışı hariç)

16. Yeşil (Hususi Damgalı) Pasaport Başvuru Dilekçesi

17. Gri (Hizmet Damgalı) Pasaport Başvuru Dilekçesi

18. 4' lük Sistemin 100' lük Sistemde Eşdeğerliliği

19. 5' lik Sistemin 100' lük Sistemde Eşdeğerliliği

20. Öğretim Elemanı Başvuru Formu

21. Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi

22. Görevde Yükselme Sınavına Başvuru Dilekçesi

23. Öğretim Üyelerine Sağlanacak Destekler(2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca yurt dışına görevlendirme Bilgi Formu)

24. 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesinin uygulaması 

25. 2547 sayılı Kanun'un 35. Maddesi kapsamında görevlendirilecek Öğretim Elemanları "Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu" 

26. Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör) Jüri Üyeliği Ücret Ödeme Beyan Formu

27. ÖYP Araştırma Görevlisi Atanma Başvuru Dilekçesi

28. Yurt dışına gönderilen kamu personeline mahsus yükleme senedi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedi(2547 Sayılı Kanunun 33. ve 39.maddeleri)

30. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

31. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi Uyarınca Görev Belgesi Formu

32. Öğretim Elemanlarının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 39. Maddesine Göre Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu

33. Güvenlik Soruşturması Formu

34.Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu