İş Akış Süreçleri ve Şemaları

PRD-İA-001 13-b-4 İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-002 1416 Sayılı Kanun İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-003 Açıktan Atama İş Akışı

PRD-İA-004 Aday Memurların Asalet Tastik Süreci

PRD-İA-005 Askerlik İzin İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-006 Cimer Portalı Sistemi Takip İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-007 Emeklilik İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-008 Hizmet Birleştirme İş Akışı

PRD-İA-009 Hizmet Değerlendirme İş Akışı

PRD-İA-010 Hizmet İçi Eğitim İş Akışı

PRD-İA-011 İdari Personel İptal-İhdas İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-012 İdari Personel Üst Öğrenim Değerlendirmesi İş Akışı

PRD-İA-013 İntibak İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-014 Akademik Personel İstifa İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-015 İdari Personel İstifa İş Akışı

PRD-İA-016 İzin İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-017 Kurumiçi Görevlendirme İş Akışı

PRD-İA-018 Nakil Gelen İdari Personel İş Akışı

PRD-İA-019 Nakil Giden İdari Personel İş Akışı

PRD-İA-020 Norm Kadro İş Akışı

PRD-İA-021 Öğretim Elemanı Naklen Atama İş Akışı

PRD-İA-022 Hizmet ve Hususi Damgalı Pasaport Talebi İş Akışı

PRD-İA-023 Personel Kimlik Kartı Tanımlama İş Akışı

PRD-İA-024 Resmi Gazete İlan Gideri İş Akışı

PRD-İA-025 Son Sekiz Yıl İçerisinde Disiplin Cezası Almayanların Terfi İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-026 4B Sözleşmeli Personel Atama İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-027 Sürekli İşçi Atama İşlemleri İş Akışı

PRD-İA-028 Derece ve Kademe Terfisi İş Akışı

PRD-İA-029 Ücretsiz İzin Alınması İş Akışı

PRD-İA-030 Yurtiçi Görev Yolluğu İş Akışı