2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı ve Eğitim Takvimi

27/01/2023 Tarihli Çalışanların Verimliliği Açısından Motivasyonun Önemi Konulu Çevrim Dışı Hizmet İçi Eğitim

08.02.2023 Tarihli Microsoft Office(Excel) Eğitimi Sunumu

08.02.2023 Tarihli  Microsoft Office(Excel) Eğitimi Örnek Uygulamalar

27.02.2023 Tarihli  KBS ve MYS Eğitimi (Örneklerle)  Sunumu

14.03.2023 Tarihli Disiplin Soruşturma Süreçleri  Sunumu 

31.03.2023 Tarihli Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konulu Çevrim Dışı Hizmet İçi Eğitim

12/04/2023 Tarihli Ofis Çalışanlarında Sık Görülen Duruş Bozukluğu ve Ofis Egzersizleri Eğitimi Konulu Çevrim İçi Hizmet İçi Eğitim

27.04.2023 Tarihli  Kalite Yönetim Sistemi ve PUKO Döngüsü Sunumu 

15/05/2023 Tarihli Stres Yönetimi Konulu Çevrim Dışı Hizmet İçi Eğitim

30/05/2023 Tarihli KVKK Farkındalık Eğitimi Konulu Çevrim Dışı Hizmet İçi Eğitim

14/06/2023 Tarihli Taşınır Eğitimi Konulu Hizmet İçi Eğitim

22/06/2023 Tarihli Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet) Konulu Çevrim Dışı Hizmet İçi Eğitim

12/07/2023 Tarihli Zaman Yönetimi ve Verimlilik Konulu Çevrim Dışı Hizmet İçi Eğitim

27/07/2023 Tarihli Afet Farkındalık Eğitimi Konulu Çevrim Dışı Hizmet İçi Eğitim

13/09/2023 Tarihli Sıfır Atık Eğitimi Konulu Çevrim Dışı Hizmet İçi Eğitim

05.10.2023 Tarihli  Makam Sekreterleri Eğitimi Sunumu 

20.10.2023 Tarihli Resmi Yazışma Yönetmeliği ve EBYS Kullanımı Eğitimi

02.11.2023 Tarihli  İlkyardım Eğitimi  Sunumu 

16/11/2023 Tarihli Temel Düzeyde Microsoft Office (Word, Power Point) Konulu Hizmet İçi Eğitim

04/12/2023 Tarihli İletişim ve Kurumsal İletişim Eğitimi Sunumu

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu