Misyon ve Vizyon

       Misyon

         İnsan gücü planları yapmak, personel politikalarını belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, eğitim ve programlar ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, personelimizin görevini yerine getirirken yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak.

                Çağdaş, bilgiyle donanmış, etkili iletişim beceresine sahip, en iyi hizmet sunmayı amaç edilen, ,çağın gereklerine uygun bilgi ve teknolojiye sahip, insan kaynakları ve ihtiyaçlarını doğru planlamak; en hızlı ve en kaliteli özlük hizmetlerini sunarak, memnuniyeti artırmak;  gizlilik ilkesini gözeterek şahısların haklarını korumak; eğitim programları ile nitelikli, kaliteli ve aidiyetlik duygusuna sahip personel yetiştirmek ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak; personelimizin görevlerini yerine getirirken liyakat, kariyer ilkeleri ile yetkinlik bazlı performanslarına dikkat ederek kurum içerisinde yükselmelerini ve bu sayede görevlerindeki iş tatminlerini, katılımlarını ve kuruma olan bağlılıklarını güçlendirmek için gerekli çalışmaları planlamak ve gerçekleştirmek.

                Üniversitemiz akademik ve idari tüm birimlerdeki personele bilgi desteği sağlamak  ve yol göstermek; süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmak, insan odaklı bir anlayışla çalışma barışı içerisinde mutlu çalışanlarla mutlu bir topluma ulaşmak amacını taşımak.

       Vizyon

    Çağdaş bir idari yapı oluşturmak, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde verimli ve hızlı hizmet sunmak.

               İnsana saygı ve hoşgörü gösteren, bilimsel gerçeklere dayalı kararlar alabilen ve bu kararları uygulayabilen nitelikli personel yetiştirmek, çalışanlar arasında uyumlu ilişkiler geliştirmek, takım ruhuna sahip nitelikli insan kaynağını oluşturmak, korumak ve geleceğe taşımak; çağdaş, dinamik, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde hizmet sunmak.

                   Üniversitemizin; araştıran, öğrenen, öğrendiğini uygulayan, sorunları çözen, paylaşan, üreten, kendini geliştirmiş, çalışanları mutlu bir Üniversite olmasına katkı sağlamak.