17.04.2024 Tarihinde Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Resmi Yazışma Örnekleri Konulu Online (Çevrimiçi) Hizmet İçi Eğitim Programı Gerçekleştirildi

16 Mayıs 2024, Perşembe 24

Üniversitemiz tüm idari personeline (büro personeli, memur, bilgisayar işletmeni, şef, şube müdürü, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri, daire başkanı ve dengi) ile Rektörlüğe bağlı koordinatörlükler, merkez müdürlükleri ve idari birimlerde görevli öğretim görevlileri ile isteğe bağlı diğer personellere yönelik Personel Daire Başkanı Hızır İlyas ERDEM tarafından; 17/04/2024 tarihi 14.00'da, Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında online (çevrimiçi) olarak" Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Resmi Yazışma Örnekleri " eğitimi  gerçekleştirildi.

Eğitim slaytı için tıklayınız.

Eğitim videosuna ulaşmak için tıklayınız.