20.10.2023 Tarihinde Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Resmi Yazışma Örnekleri ile EBYS Kullanımı Konulu Hizmet İçi Eğitim Gerçekleştirildi

25 Ekim 2023, Çarşamba 78

Üniversitemiz birimlerinde görev yapmakta olan tüm idari personel  ile Rektörlüğe bağlı koordinatörlükler, merkez müdürlükleri ve idari birimlerde görevli öğretim görevlilerine yönelik 20/10/2023 tarihinde zoom üzerinden Personel Daire Başkanı Hızır İlyas ERDEM tarafından "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Resmi Yazışma Örnekleri" ile Şube Müdürü Bünyamin BAHADIR tarafından "EBYS Kullanımı" konulu çevrimiçi hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.